Fons Portada ON

Un any de fotoperiodisme

31 Fotògrafs

365 Dies

Catalunya 2014

Fons Portada OFF

27 Febrer 2014 - © Vicens Giménez

Fons Portada OFF

15 Gener 2014 - © Cristina Calderer

Fons Portada OFF

8 Març 2014 - © Danny Caminal

Fons Portada OFF

16 Agost 2014 - © Pere Tordera

Fons Portada ON

Un any de fotoperiodisme

31 Fotògrafs

365 Dies

Catalunya 2014

Fons Portada OFF

11 Setembre 2014 - © David Airob

Fons Portada OFF

17 Febrer 2014 - © Toni Albir

Fons Portada OFF

02 Març 2014 - Francesc Melción

Fons Portada OFF

6 Juliol 2014 - © Carles Ribas

Fons Portada ON

Un any de fotoperiodisme

31 Fotògrafs

365 Dies

Catalunya 2014

Fons Portada OFF

26 Febrer 2014 - © Agustí Carbonell

Fons Portada OFF

25 Març 2014 - © Carmen Secanella

Fons Portada OFF

29 Març 2014 - © Jordi V. Pou

Fons Portada OFF

23 Maig 2014 - © Joan Monfort

31 Fotògrafs

31 profesionals del fotoperiodisme

Un ampli col·lectiu d’experimentats professionals de la informació gràfica de Catalunya, i cadascun d’ells serà l’encarregat de plasmar, amb total llibertat i respecte cap a la seva visió professional subjectiva.

365 Dies

Una fotografia per dia

Cadascun dels fotògrafs serà l’encarregat de treballar un dia concret del mes, durant els dotze mesos de l’any 2014. Trenta-un fotògrafs fem torns, dia rere dia, en el paper de cronista humil de l’esdevenir diari dels nostres conciutadans.

Catalunya 2014

Un retrat del país l’any 2014

Un projecte de fotografia documental que te com a eix central d’actuació la vida quotidiana al país durant el 2014, l’any de la commemoració del Tricentenari  i de la convocatòria d’un referèndum d’autodeterminació per part del Govern de la Generalitat.

© Copyright - 1dia1foto.cat - Els drets d’autors de textos, imatges, vídeos i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva dels seus autors.